Zarządzanie ryzykiem

Poniżej przedstawiamy skrócone zasady dotyczące zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyka bankowego. Szczegółowy opis dotyczący stosowanych metod i narzędzi znajduje się w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

Ryzyko kredytowe

Więcej

Ryzyko rynkowe

Więcej

Ryzyko płynności

Więcej

Ryzyko operacyjne

Więcej

Ryzyko biznesowe

Więcej

Ryzyko modeli

Więcej
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top