Wsparcie rozwoju rynku i przedsiębiorczości

Pracujemy dla firm i osób przedsiębiorczych. Wspieramy naszych klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony. Zapewniamy dostęp do finansowania i sprawnie podejmujemy decyzje kredytowe. Edukujemy klientów w zakresie finansów, dzięki czemu mogą lepiej radzić sobie w życiu i biznesie. Chcemy, aby nasi klienci podejmowali samodzielne i świadome decyzje finansowe.

Automatycznie monitorujemy wydatki i płatności oraz ułatwiamy prowadzenie księgowości. Prowadzimy platformy, które łączą dostawców. Popularyzujemy nowoczesne rozwiązania i wspieramy cyfryzację polskiej gospodarki.

Bezpośrednio i pośrednio wpływamy na rozwój otoczenia, w którym funkcjonujemy. Robimy to przez dystrybucję środków finansowych (rozumianych jako przychody pomniejszone o amortyzację i koszty ryzyka).


Przychód gotówkowy do dystrybucji między interesariuszy

 
(w mln) 2015 2016
Przychód gotówkowy do dystrybucji między interesariuszy 3 356,8 3 813,3
Wynik odsetkowy 2 467,1 2 953,4
Wynik prowizyjny 1 017,2 1 064,8
Pozostałe dochody 293,8 306,3
Amortyzacja -189,2 -210,6
Koszty ryzyka -232,1 -300,6

Dystrybucja przychodu gotówkowego

 
(w mln) 2015 2016
Grupy interesariuszy
Akcjonariusze 1 127,0 1 253,0
Regulatorzy 269,4 147,4
Komisja Nadzoru Finansowego 8,1 3,5
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 261,3 143,9
Skarb Państwa 263,2 671,6
Podatek bankowy 0,0 280,2
Podatek dochodowy 263,2 391,4
Społeczności 2,8 3,2
Darowizny 2,7 3,1
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych*
*Udział w zyskach Solver Sp. z o.o. przynależny Fundacji ING Dzieciom
0,1 0,1
Dostawcy 722,4 698,8
Pracownicy 862,7 923,3
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7,8 6,9
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w części obciążającej pracodawcę 101,5 109,1
Pracownicy 753,4 807,3

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Więcej

Rozwój rynku poprzez dostęp do finansowania i cyfryzację gospodarki

Więcej

Odpowiedzialne finansowanie

Więcej

Rozwój przedsiębiorczości i wiedzy Polaków

Więcej
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top