Model tworzenia wartości

Wspólnie z zarządem i wyższą kadrą menedżerską stworzyliśmy szczegółowy model tworzenia wartości. Powstał on na bazie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC). Model pokazuje nasze wyróżniki na rynku i jest podstawą tego zintegrowanego raportu.

Model tworzenia wartości jest naszą odpowiedzią na pytania: jaką wartość tworzymy dla klientów, akcjonariuszy, pracowników i otoczenia społecznego, jak ją mierzymy i jak maksymalizujemy. Wszystko po to, aby stale doskonalić strategiczne zarządzanie naszą organizacją. Jesteśmy przecież częścią otaczającego nas ekosystemu, gdzie wszystkie jego składniki mocno na siebie wpływają.

W procesie tworzenia modelu wartości przeprowadziliśmy analizę potencjału, jakim dysponujemy w organizacji, jakie ponosimy nakłady na działania operacyjne oraz jakie wyniki i efekty osiągamy z perspektywy kapitału finansowego i niefinansowego. Podobnie jak każda instytucja bankowa inwestujemy nasze zasoby, co przekłada się na wymierne korzyści, takie jak:

 • wzrost jakości kapitału ludzkiego (np. poprzez pensje, szkolenia),
 • wzrost kapitału intelektualnego organizacji (np. poprzez inwestycje w rozwiązania technologiczne, innowacje),
 • wzrost kapitału produkcyjnego w postaci oferowanych produktów, usług i jakości ich dostarczania,
 • wzrost kapitału finansowego (np. poprzez generowany zysk netto czy przyrost kapitału własnego),
 • wzrost kapitału społecznego i relacyjnego (marka, jakość relacji z klientami, pracownikami, przedstawicielami rynku).
Brunon Bartkiewicz

Ufam, że osiągnięte rezultaty komercyjne oraz finansowe świadczą o tym, że kierunek rozwoju banku i naszej Grupy Kapitałowej jest właściwy. Niezmiennie koncentrujemy się na potrzebach klienta, jakości obsługi, dobrej ofercie, nowoczesnych produktach i innowacjach. Wierzymy, że wpływają one pozytywnie na naszą pozycję konkurencyjną.

Brunon Bartkiewicz
Prezes ING Banku Śląskiego

Dowiedz się jak działa nasz bank

Kapitały:
 • ing-icon-kapitaly-wartosci

  ludzki

 • ing-icon-kapitaly-wartosci

  finansowy

 • ing-icon-kapitaly-wartosci

  produkty i usługi

 • ing-icon-kapitaly-wartosci

  środowiskowy

 • ing-icon-kapitaly-wartosci

  społeczny

 • ing-icon-kapitaly-wartosci

  intelektualny

Trendy

Jak działa nasz bank?

Naszą rolą jest umożliwienie bezpiecznego i efektywnego oszczędzania pieniędzy. Depozyty powierzone przez jednych umożliwiają jednocześnie udzielanie pożyczek innym klientom. Dzięki bankowym kredytom rozwijają się zarówno społeczeństwa, jak i gospodarka. To pożyczki z ING Banku Śląskiego pozwalają na zakup domów, rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw.

Jedną z naszych podstawowych odpowiedzialności jest organizacja sprawnego systemu płatności. Jednocześnie – wobec odchodzenia klientów od gotówki - coraz ważniejszy staje się wydajny system płatności elektronicznych.

W ING zapewniamy naszym klientom bankowość transakcyjną, przetwarzamy płatności kartami, przelewy, polecenia zapłaty itp.

Pomagamy klientom zadbać o swoją przyszłość finansową – służymy wsparciem w realizacji ważnych decyzji, umożliwiamy lepsze zrozumienie sytuacji finansowej oraz szybko i precyzyjnie przetwarzamy zlecone transakcje.

Nasi pracownicy wykorzystują swoją wiedzę, żeby przygotować najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Doświadczenie klienta

Umożliwiamy łatwy i szybki dostęp do konta - jest on możliwy poprzez wszystkie kanały i na wszystkich urządzeniach. Ułatwiamy komunikację z bankiem oraz uwzględniamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Moje ING – system bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Trener Finansowy to funkcjonalność Mojego ING, która wspiera klientów w zarządzaniu ich pieniędzmi

Pilotaż ING Business – nowego systemu bankowości elektronicznej dla firm

3D Touch – nowa funkcjonalność ING Business, która wykrywa siłę, z jaką użytkownik naciska ekran, ułatwiając i przyspieszając wykonywanie transakcji

 • Bankomaty zbliżeniowe, które posiadamy jako jedyni na rynku

 • Płatności zbliżeniowe za pomocą technologii mobilnych HCE

 • Cyfrowy obieg dokumentacji bankowości transakcyjnej dla klientów strategicznych, co przyśpiesza wymianę umów i formularzy

 • We wszystkich oddziałach prowadzimy obsługę w języku migowym

 • Nasze bankomaty posiadają udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących (komunikaty głosowe i Braille)

 • Otwarcie rachunku dla firm w pełni on-line

Nawet banki mogą pisać bez żargonu i zwrotów urzędowych. Nasze teksty piszemy "po prostu" czyli tak, aby klient

Posiadamy Certyfikat Prostego Języka wydany przez Pracownię Prostej Polszczyzny

Ponad 800 komunikatów i dokumentów dostosowanych do zasad prostego języka

327 pracowników przeszkolonych z zasad używania prostego języka

Po prostu – program prostego języka

Przygotowujemy klientów do samodzielnych i świadomych decyzji finansowych – pomagają w tym programy edukacji finansowej oraz oferowane przez bank rozwiązania technologiczne.

3 tys. osób skorzystało z modułu Trenera Finansowego i otrzymało wskazówki w zakresie oszczędzania

2,2 tys. użytkowników Modułu Maklerskiego

212 tys. aktywnych rachunków Smart Saver, gdzie zgromadzono na nich 71 mln zł

7 spotkaniach z Jakubem B. Bączkiem uczestniczyło około 850 przedsiębiorców na przestrzeni 2015 i 2016 roku

 • 176 tys. użytkowników portalu Społeczność ING

 • 70 spotkań regionalnych i sektorowych dla klientów korporacyjnych

Moje ING – system bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

BAKCYL – program z zakresu edukacji finansowej dla młodzieży realizowany wspólnie przez polski sektor finansowy

Platforma Edukacjagieldowa.pl prowadzona przez Nowe Usługi, spółkę zależną ING Banku Śląskiego

Letnia szkoła giełdowa – projekt edukacyjny GPW i SII, z udziałem ekspertów ING Banku Śląskiego

Słuchamy naszych klientów. Dzięki ich opiniom wdrażamy nowe rozwiązania, produkty i funkcjonalności w aplikacjach oraz zmieniamy nasze placówki.

Wysoka jakość obsługi potwierdzona przez klientów:

Wskaźnik NPS w segmencie detalicznym – 46 proc.

Ocena jakości obsługi – 8,9/10 w segmencie detalicznym i 8,5/10 w segmencie korporacyjnym

Ocena detalicznej bankowości mobilnej – 8,9/10

Ocena obsługi reklamacji w segmencie detalicznym – 7,4/10

Ocena dostępności banku w segmencie korporacyjnym – 8,8/10

Ocena doradcy w segmencie korporacyjnym – 8,2/10

 • 250 oddziałów w nowej wizualizacji

 • W styczniu 2017 byliśmy drugą najbardziej rozpoznawalną marką bankową w Polsce w oparciu o znajomości spontanicznej badania CAPI

Moje ING – system bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Głos Klienta – zbieranie opinii klientów różnymi kanałami (media społecznościowe, contact centre, reklamacje, NPS, badania marketingowe)

Pilotaż ING Business – nowego systemu bankowości elektronicznej dla firm

Pilotaż bankomatów obsługujących transakcje w euro

 • Większa liczba banknotów przy wypłacie

Trendy i wyzwania rynkowe

 • Postęp technologiczny

 • Cyfryzacja usług bankowych

 • Nowe kanały interakcji

 • Nowe potrzeby klientów

 • Spersonalizowane podejście do klienta

 • Niska świadomość społeczna w zakresie finansów

 • Rosnąca konkurencja sektora pozabankowego (telekomy, sieci społecznościowe, parabanki)

Stabilność i przewidywalność

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię biznesową. Dbamy o bezpieczeństwo depozytów i zwrot dla akcjonariuszy.

Marża odsetkowa netto – 2,7 proc.

Stosunek kosztów do dochodów – 48,5 proc.

Zwrot na kapitale własnym – 11,7 proc.

Wskaźnik kredyty/depozyty - 81,5 proc.

 • 5,0 proc. udziału rynkowego w kredytach detalicznych

 • 10,5 proc. udziału rynkowego w kredytach korporacyjnych

 • 8,9 proc. udziału rynkowego w depozytach detalicznych

 • 8,0 proc. udziału rynkowego depozytach korporacyjnych

 • 13,7 proc. - współczynnik kapitału Tier 1

 • 14,7 proc. – łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

 • Rating podmiotu (Long-term IDR) na poziomie A wg Fitch Ratings

 • Długookresowy rating depozytów na poziomie A3 wg Moody’s Investors Services

Realizujemy strategię Think forward

Od września 2013 wchodzimy w skład indeksu WIG30 – indeks 30 największych i najbardziej płynnych spółek na GPW

Nieprzerwanie od 10 edycji wchodzimy w skład RESPECT Index – indeks spółek odpowiedzialnych społecznie

Odpowiedzialnie inwestujemy powierzone nam depozyty. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych bierzemy pod uwagę aspekt społeczny i środowiskowy.

0,40 proc. – marża kosztów ryzyka

2,6 proc. – udział kredytów z utratą wartości

60,4 proc. – wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości rezerwami

155 proc. – wskaźnik pokrycia płynności (LCR)

 • 124 proc. – wskaźnik stabilnego finansowania (NSFR)

 • 92 proc. umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego

 • Wszystkie projekty segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR

Nie finansujemy nowych projektów związanych z wydobyciem i spalaniem węgla w celu produkcji energii elektrycznej

Stosujemy instrukcję ryzyka środowiskowego i społecznego (ESR) oraz zasady równikowe (Equator Principles) dla klientów korporacyjnych

Trendy i wyzwania rynkowe

 • Niepewność sytuacji rynkowej

 • Niskie stopy procentowe

 • Spowolnione tempo wzrostu gospodarczego w 2016 roku

 • Nowe obciążenia podatkowe dla sektora bankowego

 • Nowy porządek prawny na rynku polskim (ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji)

 • Zwiększoną zmienność rynków finansowych

 • Szanse i potrzeby rynkowe związane z koniecznością ochrony środowiska (low carbon economy, circular economy, polityki sektorowe)

Sposób pracy

Tworzymy przyjazne i sprzyjające różnorodności miejsce pracy. Regularnie pytamy pracowników o ich satysfakcję z pracy.

Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników – 85 proc.

Pracownicy najniższego szczebla zarabiają powyżej rynku – 104 proc. Kobiety stanowią 52 proc. pracowników na stanowiskach kierowniczych

Średni staż pracy wyniósł 11,4 lat, w tym kadry managerskiej 15,4 lat

WPC – Badanie poziomu zaangażowania pracowników

OHI – Badanie zdrowia organizacji pozwalające zdiagnozować elastyczność organizacji wobec zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz skuteczność w realizacji planów biznesowych

Oferujemy pakiet dodatkowych świadczeń socjalnych

Przyjęta Karta Różnorodności

Inspirujemy naszych pracowników do eksperymentowania przy tworzeniu i rozwijaniu produktów. Angażujemy w to też naszych klientów. Nasi pracownicy i klienci wspólnie realizują swoje ambicje i mają wpływ na rozwój banku.

119 pomysłów zgłoszonych w Innovation Bootcamp pochodziło z Polski (na 786 zgłoszonych przez wszystkie jednostki Grupy ING)

225 pracowników przeszkolonych z PACE

Z początkiem 2017 roku wybrane jednostki segmentu bankowości detalicznej rozpoczęły pracę w systemie Agile – powstało 8 centrów Agile

PACE – zorganizowany proces wspierający innowacyjność w Grupie ING. Zachęca do szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług opracowanych przez małe, niezależne i interdyscyplinarne zespoły.

Akcelerator ING – program wspierający wdrożenie metodologii PACE. Jego celem jest rozwijanie nowatorskich pomysłów, kreowanie produktów i usług, które chętnie kupią nasi klienci.

Innovation Bootcamp - globalny program Grupy ING wspierający kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Najlepsze pomysły zgłoszone przez pracowników są rozwijane przez bank.

Agile – nowy system pracy w wybranych jednostkach ING Banku Śląskiego zaczerpnięty z branży IT. Umożliwia szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.

 • Centrum Innowacji – nowa przestrzeń w centrali w Katowicach wspierająca kreatywne myślenie oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań

Wierzymy, że aby nadążyć za zmieniającym się otoczeniem musimy wspierać naszych pracowników w rozwoju.

W ciągu roku każdy pracownik uczestniczy średnio w 32 godzinach szkoleń

Na każdego pracownika przypada średnio 15 działań rozwojowych

99,95 proc. pracowników wzięło udział w przynajmniej jednym szkoleniu (stacjonarnym lub elearningowym)

W badaniu WPC w kategorii „Rozwój zawodowy” 75 proc. odpowiedzi była pozytywna

Step Up – nowy model oceny pracowników wdrożony w 2017 roku, który zastąpił dotychczasowy model kompetencji. Łączy wartości, wspiera zaangażowanie i zapewnia partnerstwo.

Pierwsza klasa zarządzania – dwuletni program wspierający pracowników w nowej roli. Przeznaczony również dla osób z potencjałem menadżerskim.

Great Leaders Program - kompleksowy program dla TOP menedżerów ukierunkowany na rozwój inteligencji przywódczej i zrównoważone przywództwo

WPC – Badanie poziomu zaangażowania pracowników

 • OHI – Badanie zdrowia organizacji pozwalające zdiagnozować elastyczność organizacji wobec zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz skuteczność w realizacji planów biznesowych

Trendy i wyzwania rynkowe

 • Konieczność elastycznej reakcji na zmiany i rosnącą konkurencję

Bezpieczeństwo klienta

Zapewniamy bezpieczne i stabilne systemy IT.

Odsetek pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa:

98 proc. z zakresu bezpieczeństwa informacji,

98 proc. z zakresu compliance,

94 proc. z przeciwdziałania oszustwom,

90 proc. z zakresu ryzyka operacyjnego.

 • Serwisy internetowe dostępne przez 99,9 proc. czasu

 • Brak uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta

Regularne szkolenia z zakresów: Bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania oszustwom, ryzyka operacyjnego, compliance

Dbamy o cyfrowe i fizyczne bezpieczeństwo wszystkich powierzonych nam danych.

Brak uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta

Szyfrowane połączenia internetowe

Sposób logowania do bankowości elektronicznej

Automatyczne wylogowanie po 15 minutach w razie bezczynności użytkownika

Spotkania dla przedsiębiorstw w zakresie cyberbezpieczeństwa

Nasze systemy zapewniają klientom bezpieczne korzystanie ze swoich finansów.

Średnio dziennie w latach 2015- 2016 wykonaliśmy 5 telefonów i wysłaliśmy 8 SMS - ów z informacją o podejrzeniu nieautoryzowanej transakcji

Autoryzacja transakcji kodem jednorazowym

Touch ID - autoryzacja zleceń i logowanie do aplikacji za pomocą odcisku palca

3D Secure – standard płatności kartą przez Internet

Powiadomienia push o wykonanych transakcjach w bankowości mobilnej

 • Członkostwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych CCP oraz londyńskiej izbie rozliczeniowej – London Clearing House (LCH.Clearnet)

Trendy i wyzwania rynkowe

 • Postęp technologiczny

 • Cyfryzacja usług bankowych

 • Wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci

Wsparcie rozwoju rynku i przedsiębiorczości

Sprawnie podejmujemy decyzje kredytowe.

Udzieliliśmy 5,7 mld zł kredytów hipotecznych (13,9 proc. udziału rynkowego)

Udzieliliśmy 249 tys. pożyczek gotówkowych (z czego 41,4 proc. w kanale elektronicznym) o łącznej wartości 3,9 mld zł

W ramach oferty pre-approved udzieliliśmy 10,1 proc. pożyczek gotówkowych

15,4 proc. udziału rynkowego w obrotach faktoringowych (#1 pozycja na rynku)

 • 5,2 proc. udziału rynkowego w wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów

 • 93 proc. naszych dostawców pochodzi z Polski

 • Klientom sektora instytucji rządowych i samorządowych udzieliliśmy 7,3 mld zł kredytów brutto

 • Udzieliliśmy 29 mld zł finansowania dla dużych i średnich firm

 • W ramach działania „Kredyt na innowacje technologiczne udzieliliśmy 57 kredytów z promesą premii technologicznej o łącznej wartości ponad 230 mln zł

Oferty pożyczek gotówkowych pre-approved dla klientów indywidualnych (tzw. kredyt na klik)

Umowy kredytowe dla przedsiębiorców podpisywane online

Poprzez nasze konto maklerskie umożliwiamy klientom inwestowanie na GPW

Fast Track - Szybka ścieżka procesu kredytowego w bankowości korporacyjnej

 • Easy Lending – Zautomatyzowany proces kredytowy dla mniejszych kredytów w bankowości korporacyjnej

 • ING Direct Business Credit – wiążący wniosek kredytowy dla firm dostępny on-line

W naszych działaniach wykraczamy poza tradycyjną bankowość. Tworzymy platformy, które inspirują i wspierają naszych przedsiębiorczych klientów w ich rozwoju.

1,5 tys. klientów korzystających z faktoringu

1,5 mln faktur sfinansowanych faktoringiem

13,6 tys. klientów korzystających z leasingu

136 wrzutni elektronicznych

 • 57 tys. użytkowników platformy transakcyjnej Aleo

Moje ING – finanse przedsiębiorstwa i indywidualne dostępne pod wspólnym loginem

ING Business mobile – zdalna autoryzacja oczekujących zleceń

Aleo – kompleksowe narzędzie do zarządzania procesem zakupowym i sprzedażowym dla firm

ING Księgowość – usługi księgowe i kadrowo-płacowe w nowoczesnej formie

 • Pilotaż Remote Advisory, nowego procesu obsługi dla klientów indywidualnych wnioskujących o kredyt hipoteczny. Wizyta w oddziale jest niezbędna tylko do podpisania umowy kredytowej.

 • Wrzutnie elektroniczne – Urządzenia, które ułatwiają wpłaty gotówkowe klientom korporacyjnym

 • Jednorazowe (wirtualne) karty kredytowe – Rozwiązanie dla firm z branży turystycznej

 • Specjalistyczna oferta leasingowa – ING Auto, ING Truck, ING Agro

 • Oferta ubezpieczeń direct dla firm

Popularyzujemy nowoczesne rozwiązania i wzmacniamy cyfryzację gospodarki

73 tys. złożonych wniosków o świadczenie 500+

7 tys. profili zaufanych założonych za pośrednictwem Mojego ING

Profil zaufany w ePUAP – możliwość sprawnego załatwienia spraw urzędowych przez Internet

BLIK – usługa płatności mobilnych

Rejestracja wniosków o świadczenie z 500+

Rejestrowanie numerów telefonów na kartę

Trendy i wyzwania rynkowe

 • Brak stabilności regulacyjnej

 • Większe koszty produktów i usług

 • Ryzyko spadku rentowności

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top