Strategia biznesowa ING Banku Śląskiego

W 2014 roku w Grupie ING wdrożyliśmy strategię „Think forward”. Chcemy być postrzegani jako bank dla przedsiębiorczych. Taki, który dostarcza swoim klientom życiowych rozwiązań – które są im potrzebne i z których będą chcieli korzystać.

Nasi klienci, jak również odbiorcy reklam, kojarzą nas zapewne z hasłem „Liczą się ludzie”. I słusznie, bo chcemy, aby ludzie – z naszą pomocą − mogli realizować swoje cele. Często pomagamy im wręcz zdać sobie z nich sprawę i je nazwać.

W praktyce oznacza to, że – z myślą o kliencie i jego satysfakcji – upraszczamy nasze działania i sposób porozumiewania się. Zwiększamy naszą dostępność, kładąc nacisk na dowolność formy kontaktu i pory, w której klient może do nas dotrzeć. Jesteśmy organizacją ludzi zaangażowanych, którzy czerpią satysfakcję z doskonalenia się. I z tego, że wspieramy w rozwoju naszych klientów. Chcemy, aby wybierali świadomie.Cel
Wspieramy i inspirujemy ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie
Nasze obietnice
Prosta i zrozumiała bankowość
Dostępnośc zawsze i wszędzie
Wspieranie i inspirowanie
Ciągłe doskonalenie
Priorytety
strategiczne
Wyrózniamy się jakością
  1. Chcemy być głównym bankiem dla naszych klientów
  2. Rozwijamy nasze kompetencje, by lepiej rozumieć klientów
  3. Wdrażamy innowacje, aby zaspokajać potrzeby klientów
  4. Myślimy niestandardowo i oferujemy nowe usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość
Kierunki działania
Usprawnianie i upraszczanie
Doskonałość operacyjna
Skuteczność działania
Ciągłe doskonalenie

W ramach naszej strategii składamy klientom obietnicę, która ma im zagwarantować rozwój we wszystkich sferach życia. Chcemy, aby wyróżniały nas jakość i efektywność, a nasz bank był transparentny i profesjonalny. Jest dla nas kluczowe, aby cała komunikacja z klientem – sposób kontaktowania się, pisania komunikatów i konstruowania produktów – była prosta, czytelna i użyteczna.

Nasze priorytety na 2017 rok:

Nasze cele na 2017 rok

Główne czynniki ryzyka w roku 2017 to:

  • zasady przewalutowania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich,
  • nowe wymogi kapitałowe,
  • zmiany regulacji dotyczących banków (np.: podatek bankowy, składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zasady współpracy z pośrednikami, eliminacja opłaty interchange i podobnych),
  • przedłużający się okres niskiej dynamiki PKB, środowisko niskich stóp procentowych,
  • polityczna niestabilność,
  • zawirowania międzynarodowe.
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top