Solidny pracodawca

Przyszłość naszej organizacji zależy od pracowników. To ich zaangażowanie, kreatywne pomysły i innowacyjne idee stanowią o sukcesie biznesowym ING Banku Śląskiego.

Wiemy, jak oceniają nas pracownicy

Podstawą naszego rozwoju są zaangażowani pracownicy. We wszystkich spółkach Grupy ING na świecie – również w naszym banku – cyklicznie badamy zaangażowanie pracowników. Dzięki temu wiemy, co najsilniej wpływa na ich pracę i czego potrzebują, aby była bardziej satysfakcjonująca.

W 2016 roku w badaniu opinii wzięło udział 85 proc. zatrudnionych. Uzyskaliśmy bardzo dobry wynik - 84 proc. zaangażowania. Traktujemy to jako potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Pracownicy wysoko ocenili takie kategorie jak: zorientowanie na klienta, przywództwo i strategię, pracę zespołową i efektywność oraz zarządzanie ludźmi. Pozyskane w badaniu opinie pracowników wykorzystujemy do określenia priorytetów działania na następny rok.

W 2015 roku wszyscy pracownicy Grupy ING wyrazili swoją opinię w Badaniu Zdrowia Organizacji (OHI). Badanie sprawdzało, czy nasz bank umie dostosować się do zmieniającego się otoczenia przy zapewnieniu wysokiej efektywności. Uzyskany wynik − 83 punkty na 100 możliwych – świadczy o tym, że jesteśmy zdrową organizacją. Również wyniki w poszczególnych obszarach zdrowia organizacji w większości należą do najwyższych − w porównaniu z innymi firmami, które wzięły udział w badaniu. Możemy czuć się szczególnie dumni z wyników w obszarach Innowacyjność i doskonalenie, Odpowiedzialność oraz Zorientowanie na środowisko zewnętrzne.

obszary zdrowia organizacji

Bądź pomarańczowy, otrzymuj kudosy

Kudos to nasz sposób na wyrażanie uznania. Stosujemy go na co dzień, bo jest wygodną i dobrą metodą podziękowania za zachowania zgodne z naszym Pomarańczowym Kodem.

Słowo „kudos” pochodzi z języka greckiego i oznacza uznanie, prestiż, szacunek wyrażony za osiągnięcia.

W ING używamy tego słowa w dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu „kudos” to pochwała, w drugim − „kudos” to aplikacja, która służy wyrażaniu uznania. Przez globalną platformę możemy przybić „wirtualną piątkę” z każdą osobą z Grupy ING na świecie. Nagrodzona osoba otrzymuje e-mail z informacją o przyznanym kudosie.

kudos

Stawiamy na otwartą i szczerą komunikację z pracownikami. Przykład idzie z samej góry. Od 10 maja 2016 roku nasz prezes Brunon Bartkiewicz prowadzi w bankowym intranecie bloga o nazwie BBblog. Dzieli się swoimi przemyśleniami, refleksjami i komentuje rzeczywistość − nie tylko bankową. Pod każdym wpisem pojawia się kilkadziesiąt polubień, komentarzy, a czasami także zdjęć. Wśród wpisów są m.in. relacje ze spotkań z pracownikami w regionach, komentarze z ogólnopolskich czy międzynarodowych wydarzeń (np. z Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Open Eyes Economy Summit), podsumowanie wyników badań satysfakcji WPC, gratulacje dla bankowych wolontariuszy, życzenia świąteczne i noworoczne. Sporo czasu i uwagi poświęca tematom związanym z organizacją, wyzwaniami i trendami rynkowymi oraz rozwiązaniami jakie wdraża bank – Agile, PACE czy Akcelerator.

Najwięcej polubień − aż 87 − dostał post o wyjeździe do Doliny Krzemowej jednej z naszych koleżanek, nagrodzonej w programie Kudos, o którym już wspominaliśmy.

Brunon Bartkiewicz

Na BBblogu mogę sprawdzić, w ekspresowym wręcz tempie, w jakim stopniu dany wątek interesuje pracowników. Zaobserwowałem, że jeśli pod danym tematem pojawią się więcej niż trzy komentarze – to mamy temat budzący w realu sporo emocji.

Brunon Bartkiewicz
prezes ING Banku Śląskiego

bbblog

Działamy z duchem czasu

Nowoczesny bank wymaga nowoczesnej przestrzeni. Chcemy, aby miejsce pracy ułatwiało współpracę oraz wspierało kreatywność i efektywność. Działamy zgodnie z zasadą „biura dopasowanego”, która polega na podziale przestrzeni na strefy służące pracy, koncentracji, spotkaniom, zadaniom koncepcyjnym i odpoczynkowi. Dzięki temu zwiększyła się możliwość spotkań, wymiany myśli, rozmów formalnych i nieformalnych.

Nasze biura

 • Model „pracy hybrydowej” – sprzyja zarówno mobilności, jak i kontaktom bezpośrednim. Pracownicy część dnia spędzają w różnych, niekiedy oddalonych od firmy miejscach. Ten model wspierany jest przez nowoczesną technologię telekomunikacyjną i IT. Z tego względu w nowoczesnej aranżacji powierzchni standardowe biurka zajmują mniej miejsca. W wygospodarowanej dzięki temu przestrzeni możemy urządzić np. dodatkowe pokoje spotkań.
 • System „desk sharing” – dzięki zmieniającemu się stylowi pracy wprowadziliśmy − w budynkach centrali w Warszawie i Katowicach − system, w którym biurka nie są przypisane do konkretnych osób.
 • Wyposażenie biur sprzyja bezpośrednim rozmowom. Zamiast długotrwałej wymiany korespondencji, wiele spraw załatwiamy podczas krótkiej rozmowy – dlatego w biurach stawiamy kanapy i punkty z ekspresami do kawy.
 • Jedna przestrzeń dla wszystkich – w budynkach centrali oraz w biurach regionalnych rezygnujemy z oddzielnych gabinetów dla kadry menedżerskiej. Praca w jednej przestrzeni ułatwia kontakt z menedżerami, przyspiesza transfer wiedzy i podejmowanie decyzji. Pomaga przełamać bariery związane z hierarchią w firmie, co − w dłuższej perspektywie – pomaga budować wzajemne zaufanie i usprawniać funkcjonowanie całej firmy.
 • „Activity Based Working” (ABW) − u podstaw tej koncepcji leży obserwacja rodzajów aktywności pracowników. Powierzchnia biurowa jest podzielona na strefy do różnego typu zadań, np. kontaktów z innymi pracownikami (open-space), pracy wymagającej skupienia (wydzielone miejsca pracy indywidualnej, tzw. cichej), miejsc spotkań (niewielkie salki konferencyjne), odpoczynek i relaks (strefy chillout). Zgodnie z tą koncepcją zaaranżowane są biura w centrali naszego banku w Warszawie. W Katowicach, w oparciu o koncepcję ABW, modernizujemy budynek Chorzowska 50 w ramach projektu REUNION.

W trosce o środowisko

W sprawie ochrony środowiska koncentrujemy się na takich obszarach jak: energia, podróże służbowe, kompensacja emisji dwutlenku węgla, zużycie wody i papieru oraz zarządzanie odpadami.

Na początku 2016 roku wraz z innymi spółkami Grupy ING przystąpiliśmy do Environmental Programme, a w maju przyjęliśmy Deklarację środowiskową ING. Dokument obliguje nas do podjęcia działań, które zminimalizują bezpośredni i pośredni negatywny wpływ działalności banku na środowisko naturalne.

W naszych biurach uwzględniliśmy rozwiązania, które minimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko. Budynki centrali w Katowicach i Warszawie otrzymały Certyfikat Zielone Biuro za proekologiczne i przyjazne użytkownikom rozwiązania, czyli zastosowanie technologii ograniczającej zużycie energii, wody, materiałów eksploatacyjnych oraz segregację odpadów.

Mniej smogu

W 2016 roku skoncentrowaliśmy się na:

 • redukcji śladu węglowego (cel: 50 proc. do 2020 roku)
 • zmniejszeniu zużycia energii i wody (cel: 20 proc. do 2020 roku)

W 2016 roku, w wyniku zakupu certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej, zmniejszyliśmy swój ślad węglowy o ponad 70 proc. w stosunku do 2014 roku. Już w 2016 roku 100 proc. energii zużywanej w banku pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Oszczędzamy energię elektryczną

Przyjęte nowe standardy techniczne spowodowały zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez instalację oświetleniową o około 40 proc.

 • W 2015 roku w 56 oddziałach i na 6 piętrach budynków centrali w Katowicach zmodernizowaliśmy instalację elektryczną.
 • W tym samym roku wykonaliśmy nowe energooszczędne instalacje elektryczne w 12 relokowanych obiektach.
 • W 64 oddziałach wprowadziliśmy oświetlenie reklamy zewnętrznej w technologii LED (na koniec 2016 roku 202 oddziały mają reklamy oświetlane w ten sposób). Oprawy w technologii LED stały się standardem oświetlenia w naszych oddziałach i centrali.

Ograniczamy emisje zanieczyszczeń do atmosfery

 • W 2015 roku w 64 placówkach wymieniliśmy stare urządzenia klimatyzacyjne zawierające czynnik R22 z freonem.

Mądrze gospodarujemy odpadami

 • W placówkach bankowych obowiązkowo segregujemy odpady. Oprócz tego zbieramy i utylizujemy papier.
 • Wszyscy pracownicy centralach w Warszawie oraz Katowicach korzystają z systemu tzw. wydruku podążającego. To rozwiązanie umożliwia wydruk dokumentu dopiero po przyłożeniu karty identyfikacyjnej pracownika do drukarki. W konsekwencji w 2016 roku zaoszczędziliśmy ponad milion kartek papieru w formacie A4.
 • W 2016 roku 99 proc. odpadów zostało poddanych recyclingowi.
Całkowita waga odpadów
2015 2016
makulatura [kg] 385 105 362 982
monitory [kg] 15 340 14 072
elementy elektroniki i odpady wielkogabarytowe [kg] 12 500 17 361
tonery [kg] 2 400 2 550
suma odpadów, które poddane są recyklingowi [kg] 415 345 393 184

Promujemy zrównoważony transport

 • W 2016 roku zamontowaliśmy 162 nowe stojaki rowerowe w 53 lokalizacjach oraz udostępniliśmy pracownikom kolejne pomarańczowe rowery. Od początku trwania akcji mamy już 501 stojaków w 145 lokalizacjach oraz 62 rowery w 11 biurach regionu i centralach w Katowicach i Warszawie.
 • W połowie 2015 roku zmieniliśmy politykę banku w zakresie samochodów służbowych. Wykluczyliśmy leasingowanie samochodów typu SUV charakteryzujących się wysoką pojemnością silników i wysoką emisją spalin CO2. Od 2016 roku pracownicy mogą wybrać samochody służbowe z silnikiem hybrydowym. Analizujemy też wprowadzenie do naszej floty samochodów elektrycznych.
 • Podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu promowaliśmy carpooling – wspólne dojazdy pracowników do pracy. Udostępniliśmy bazę, w której każdy pracownik może zaoferować wspólną podróż (jako pasażer lub kierowca). W serwisie zostało zgłoszonych 29 najpopularniejszych wspólnych tras, którymi podróżują pracownicy naszego banku.

Ograniczamy zużycie wody

 • Przeprowadziliśmy analizę zużycia wody dla budynków centrali i regionów, co pomogło opracować nowe standardy modernizacji budynków centrali i oddziałów banku. W 2016 roku ograniczyliśmy zużycie wody o 3,24 proc. w stosunku do 2015 roku.

Zużycie wody

 • 2015 - 66 814 m3
 • 2016 - 63 483 m3

Źródło poboru: dostawy wody miejskiej

puchar

Kultura OFFowa

Działania związane z Environmental Programme wspiera projekt Kultura OFFowa. W ramach projektu zachęcamy pracowników m.in. do aktywnego udziału w zrównoważonym zużyciu prądu i wody. Kulturę OFFową w 2016 roku podzieliliśmy na 4 etapy:

 • Latem tematem była klimatyzacja. Nad regulatorami temperatury pojawiły się naklejki, które zwracały uwagę na to, jak optymalnie ustawiać temperaturę w biurze.
 • W kolejnym etapie zwracaliśmy uwagę na marnotrawstwo wody i energii elektrycznej.
 • W okresie jesienno-zimowym tematem akcji było prawidłowe korzystanie z ogrzewania.
 • Tematem ostatniego etapu projektu było oszczędzanie energii elektrycznej. Tym razem na stołach w pokojach spotkań oraz przy wyłącznikach światła pojawiły się naklejki przypominające o gaszeniu światła.

W 2017 roku rozpoczęliśmy kolejne etapy Kultury OFFowej. Tematem przewodnim jest racjonalne wykorzystanie wody.

Różnorodność i równość szans

„W ING promujemy różnorodność – nie tylko dlatego, że jest to właściwe postępowanie. Promujemy różnorodność, ponieważ takie podejście zapewnia realizację naszej strategii” – takimi słowami rozpoczyna się Deklaracja Różnorodności ING, którą przyjęliśmy w 2016 roku. W naszym banku wierzymy, że przyjmowanie różnych perspektyw jest motorem innowacyjności, wspiera wzrost, pomaga podejmować właściwe decyzje i osiągać lepsze wyniki.

Przez Deklarację chcemy dać wyraz naszej otwartości i odpowiedzialności oraz świadomie wpływać na wzajemny szacunek. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy i miejsca, w którym wszyscy mogą czuć się sobą. Doświadczenia płynące z różnic związanych z płcią, wiekiem, pochodzeniem, orientacją seksualną, sprawnością fizyczną i przekonaniami religijnymi umożliwiają nam stawianie czoła wyzwaniom.

Zmiana relacji wynagrodzenia między kobietami i mężczyznami z wyższej kadry zarządzającej między rokiem 2015, a 2016 wynikała między innymi ze zmiany na stanowisku prezesa zarządu. Do dnia 31 marca 2016 roku prezesem była Małgorzata Kołakowska, a od dnia 19 kwietnia 2016 roku prezesem jest Brunon Bartkiewicz.

Rodzice w pracy

Przykładamy dużą wagę do szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem. Pracowników, którzy zostali rodzicami, wspieramy też w nowej roli. Na początku przekazujemy ulotkę informacyjną o ich uprawnieniach i przywilejach oraz wypłacamy świadczenie z okazji urodzenia się dziecka.

Mężczyźni pracujący w naszym banku wykorzystują płatny dwutygodniowy urlop ojcowski. Mają taką możliwość do końca 1. roku życia dziecka. W 2016 roku skorzystało z niej 77 proc. młodych ojców.

Powroty do pracy po urlopie rodzicielskim*
Lata Kobiety Mężczyźni Razem
2015 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100%

* z wyłączeniem osób, którym skończyła się czasowa umowa o pracę oraz osoby, które zwolniły się z własnej inicjatywy

Odsetek uprawnionych pracowników korzystających z urlopu ojcowskiego
Odsetek uprawnionych pracowników korzystających z urlopu ojcowskiego
2015 86%
2016 77%
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top