Rozwój rynku poprzez dostęp do finansowania i cyfryzację gospodarki

Sprawnie podejmujemy decyzje kredytowe, które pozwalają klientom detalicznym i korporacyjnym realizować ich cele osobiste i biznesowe. Pozytywnie wpływa to na rozwój rynku i gospodarki. Na koniec 2016 roku łączna należności brutto – w tym przede wszystkim kredytów dla klientów Grupy ING – wynosiła ponad 79 mld zł. Zwiększyła się ona w ciągu roku o 9,3 mld zł, czyli o 13 proc. Wartość ta obejmuje 7,3 mld zł kredytów, których udzieliliśmy podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Wiemy, że jednym z czynników wzrostu rynku i całej gospodarki jest jej postępująca cyfryzacja. Dlatego oferujemy naszym klientom coraz więcej produktów i usług, które są dostępne przez kanały zdalne. Mogą oni nie tylko zaaplikować o kredyt przez internet, ale również m.in. złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, otworzyć konto bankowe w domu czy załatwić swoje sprawy urzędowe przez platformę ePUAP.

Wartość należności brutto od klientów segmentu detalicznego

Na koniec 2016 roku łączna wartość należności brutto dla klientów detalicznych wzrosła o 20 proc. rok do roku (r/r) – do 33,5 mld zł. W ramach tej wartości 32,5 mld zł stanowiły kredyty. Oznacza to, że nasz udział rynkowy w segmencie detalicznym na koniec 2016 roku wzrósł do 5,0 proc. – z 4,4 proc. rok wcześniej.

W segmencie detalicznym oferujemy różne formy kredytowania. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Kredyt hipoteczny

Przy pomocy kredytu hipotecznego pomagamy naszym klientom sfinansować zakup mieszkania, budowę domu czy też remont. W naszej ofercie mamy też specjalną wersję kredytu hipotecznego dla przedsiębiorców oraz pożyczkę hipoteczną, którą klient może przeznaczyć na dowolny cel.

W 2016 roku udzieliliśmy łącznie 5,7 mld zł kredytów i pożyczek hipotecznych, co oznacza wzrost o 9 proc. względem 2015 roku. Pozwoliło to nam uzyskać trzecie miejsce na rynku pod względem nowej sprzedaży z udziałem rynkowym na poziomie 13,9 proc. W konsekwencji łączna liczba udzielonych kredytów hipotecznych zwiększyła się o 18 proc. r/r do 23,7 mld zł.

Pożyczka gotówkowa

Udzielamy pożyczki gotówkowej na dowolny cel − klient nie musi przedstawiać poręczeń i zabezpieczeń majątkowych. Akceptujemy różne źródła dochodów, m.in. umowę o pracę, zlecenia, o dzieło, rentę, emeryturę. Klient może aplikować o pożyczkę w dowolnej formie, podczas wizyty w oddziale lub on-line.

W 2016 roku udzieliliśmy prawie 3,9 mld zł pożyczek gotówkowych, co oznacza wzrost o 28 proc. względem 2015 roku. Z prawie 250 tys. przyznanych pożyczek ponad 100 tys. sprzedaliśmy przez kanały zdalne. Na koniec 2016 roku finansowaliśmy w sumie prawie 6 mld zł pożyczek gotówkowych, co oznacza wzrost o 31 proc. względem końca 2015 roku.

Sprzedaż kredytów gotówkowych

Naszym klientom oferujemy również limit zadłużenia (tzw. debet) w koncie. Udzielamy go bez zabezpieczeń nawet do wysokości 6-krotności dochodów netto klienta.

Na koniec 2016 roku zadłużenie naszych klientów z tytułu limitu w koncie wyniosło 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku.

Finansowanie dla przedsiębiorców

W ramach segmentu detalicznego mamy przygotowaną ofertę dla przedsiębiorców. Wiemy, że nie mają czasu, aby długo się zastanawiać. Muszą działać szybko, a finansowanie powinni mieć pod ręką. Dlatego klienci prowadzący firmę coraz częściej wybierają proste finasowanie potrzeb – zdalnie, bez wychodzenia z domu. W obszarze kredytów dla przedsiębiorców prawie 20 proc. sprzedaży pochodziło z tego kanału. Klienci uruchamiają pożyczkę, linię kredytową lub kartę kredytową on-line w ciągu kilku minut.

Na koniec 2016 roku zadłużenie przedsiębiorców w naszym banku wyniosło ponad 3,6 mld zł, co oznacza wzrost o 22 proc. względem końca 2015 roku.

W dobie nowoczesnych technologii klienci oczekują szybkiego i wygodnego dostępu do rozwiązań, które pozwolą im oszczędzić czas. Od maja 2016 roku w ING Banku Śląskim działa zdalna obsługa kredytów hipotecznych. Nasi doradcy asystują klientom w załatwieniu wszystkich formalności związanych z kredytem hipotecznym: telefonicznie przedstawiają ofertę, kompletują dokumenty w Moim ING i przyjmują wnioski kredytowe. Klient musi przyjść do oddziału tylko po to, aby podpisać umowę kredytową.


W lipcu 2016 roku powstało też Zdalne Centrum Premium do obsługi klientów zamożnych. Jest to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy cenią swój czas. Naszych klientów wspieramy w obszarach: oferty inwestycyjno-depozytowej, bankowości codziennej i kredytowej, w tym zdalnej obsługi kredytów hipotecznych. Mamy ambicje, by stać się doradcami uniwersalnymi, posiadającymi ekspercką wiedzę, i wspierać naszych klientów zawsze tam, gdzie są. Bardzo dbamy o jakość obsługi, naszym klientom dostarczamy szybką i profesjonalną informację. Aby być konkurencyjnymi, wciąż podnosimy swoje umiejętności, współpracując z różnymi jednostkami banku.

Wspieramy rozwój rynku również pośrednio – umożliwiamy naszym klientom zawieranie transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku nasz Dom Maklerski ING Securities (obecnie Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego) zaoferował inwestorom indywidualnym m.in. konta elastyczne i aktywne. Wdrożona została także aplikacja mobilna ING Makler Mobile, która uzupełnia dostępne wcześniej systemy transakcyjne. Wpłynęło to na zwiększenie liczby otwieranych kont i wzrost aktywów pod zarządzaniem. Nowoczesne i dostępne usługi docenił rynek – usługa zajęła pierwszej miejsce w rankingu Comperia.pl.

W naszym banku nieustannie pracujemy nad wdrażaniem nowych rozwiązań z zakresu cyfryzacji gospodarki. Od grudnia 2016 roku nasi klienci mogą założyć profil zaufany przez Moje ING. Profil zaufany jest otwierany w ramach ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), czyli platformy, dzięki której klienci mogą w domu załatwić swoje sprawy urzędowe, m.in. z ZUS-em czy z urzędem skarbowym. Do końca 2016 roku klienci otworzyli przez Moje ING blisko 7 tys. profili zaufanych i załatwili ponad 1,5 tys. spraw urzędowych.

Segment bankowości korporacyjnej

Wartość należności brutto od klientów segmentu korporacyjnego

Na koniec 2016 roku łączna wartość należności brutto udzielonych naszym klientom segmentu korporacyjnego wzrosła o 9 proc. r/r do 46,1 mld zł. W ramach tej wartości, 34,3 mld zł stanowiły kredyty, 4,9 mld zł należności leasingowe oraz 4,3 mld zł należności factoringowe. Dynamiczny przyrost akcji kredytowej przełożył się na zwiększenie naszego udziału rynkowego do 10,5 proc. z 10,2 proc. rok wcześniej. Tak pozytywne dane są pochodną bardzo atrakcyjnej oferty produktowej oraz jakości procesu kredytowego w obszarze finansowania przedsiębiorstw.

Naszych klientów korporacyjnych wspieramy, oferując im różne formy finansowania. Przedstawiamy je poniżej.

Kredyty

Dzięki temu, że cały czas analizujemy potrzeby naszych klientów, możemy przygotować atrakcyjną ofertę kredytową. Dzięki tej analizie mogliśmy m.in. stworzyć różnorodne produkty, które spełniają różne oczekiwania klientów. W przypadku przedsiębiorców są to także produkty związane z finansowaniem działalności, inwestycji czy handlu. W jednej umowie możemy zdefiniować odpowiednie sublimity na poszczególne produkty czy grupy produktowe w złotych i innych walutach wymienialnych. Umowa wieloproduktowa może również obejmować kilka podmiotów. Kiedy po stronie kredytobiorcy znajduje się więcej niż jeden podmiot, działa ona jako wielostronna umowa wieloproduktowa.

Umowa wieloproduktowa cieszy się stałą popularnością wśród klientów. Na koniec 2016 roku przyrost wolumenu kredytowego z tytułu umowy wieloproduktowej wyniósł 18 proc. w porównaniu do 2015 roku.

W naszej ofercie znajdują się również: kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, pożyczka korporacyjna, kredyt technologiczny, kredyt z premią BGK, kredyt inwestycyjny na inwestycje w rolnictwie oraz inwestycje związane z gruntami rolnymi.

Finansowanie aktywów

Proponujemy atrakcyjne formy finansowania aktywów, leasing oraz factoring. Nasza propozycja opiera się na uwolnieniu środków ulokowanych w:

  • nieruchomościach,
  • środkach trwałych,
  • należnościach od odbiorców.

W obszarze leasingu ING Bank Śląski współpracuje ze swoją spółką zależną, ING Lease (Polska), która w swej ofercie ma wszystkie podstawowe rodzaje leasingu (operacyjny, finansowy, zwrotny) oraz pożyczkę, która pozwala sfinansować:

  • ruchomości (samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, pojazdy użytkowe, sprzęt medyczny i IT),
  • nieruchomości (budynki biurowe, obiekty handlowe, centra logistyczne).

Na koniec 2016 roku portfel należności leasingowych względem klientów korporacyjnych wyniósł 4,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 14 proc. względem 2015 roku.

W 2016 roku zmieniła się wielokrotnie nagradzana oferta ING AUTO. Wprowadziliśmy w niej wyższe limity finansowania oraz niższe wymogi dla udziału własnego. Oferta stała się dzięki temu jeszcze bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców, również tych, którzy dopiero zaczynają działalność.

Zmiany objęły nie tylko dotychczasowe programy i oferty. Wprowadziliśmy także nowe propozycje dla firm. Najważniejsza to nowy program uproszczony ING TRUCK skierowany do przedstawicieli branży transportowej. Umożliwia on finansowanie pojazdów transportu ciężkiego (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy). Klienci, którzy starają się o takie finansowanie, nie muszą przedstawiać dokumentów finansowych.

Rynek docenił tę ofertę – otrzymała ona wyróżnienia w plebiscycie „Ordery Finansowe” organizowanym przez magazyn Home&Market oraz plebiscycie „Najlepsze produkty dla Biznesu 2016” organizowanym przez Gazetę Finansową.

W obszarze factoringu współpracujemy z naszą spółką zależną ING Commercial Finance, która jest liderem rynku od 2014 roku. Przez usługę factoringu nabywamy, finansujemy i rozliczamy należności, które powstały w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty.

Finansowanie handlu

Instrumenty finansowania handlu to nowoczesne rozwiązania, które zapewniają bezpieczną realizację transakcji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz finansowanie zawartych kontraktów. W zależności od rodzaju transakcji, charakteru relacji z kontrahentem oraz zabezpieczenia, przedstawiamy naszym klientom ofertę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasz bank znajduje się w czołówce wystawców gwarancji bankowych. Kwota zaangażowania z tytułu gwarancji bankowych na koniec 2016 roku wzrosła o 9 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. Ciągle udoskonalamy produkty Finansowania handlu – jako pierwsi na rynku polskim wprowadziliśmy e-gwarancję. Rozwijamy także ofertę dla akredytyw, które cieszą się niesłabnącym uznaniem naszych klientów, inkasa dokumentowego oraz wykupu wierzytelności.

Finansowanie dostawców

Najszybciej rozwijającym się produktem do finansowania łańcucha dostaw i płatności jest Finansowanie dostawców – dostępne na platformie Aleo. Dzięki zmianom wprowadzanym cały rok w 2016 roku podpisaliśmy ponad 4 razy więcej umów niż w 2015, a łączna kwota sfinansowanych faktur przekroczyła 1,1 mld zł. Tak dobre wyniki są dużym wyrazem uznania ze strony klientów.

W 2016 roku rynek docenił Finansowanie dostawców. Produkt otrzymał nagrodę Portfel WPROST za najlepszy produkt kredytowy dla firm.

Poręczenia i gwarancje BGK

Dajemy naszym klientom dostęp do atrakcyjnych zabezpieczeń kredytów oferowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to gwarancje kredytów obrotowych i inwestycyjnych w ramach tzw. linii portfelowych. W trakcie konferencji, która odbyła się 22 marca 2017 r. w siedzibie Związku Banków Polskich, zostaliśmy wyróżnieni za aktywne wsparcie sprzedaży gwarancji ze środków Funduszu Gwarancyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Finansowanie strukturalne

Ofertę w ramach finansowania strukturalnego przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy zamierzają realizować wizję rozwoju oraz wzmocnienia pozycji rynkowej dzięki transakcjom kapitałowym, takim jak wykupy menedżerskie, fuzje i przejęcia.

Emisja obligacji

Naszym klientom, którzy mają osobowość prawną oraz jednostkom samorządu terytorialnego, pomagamy w pozyskaniu finansowania przez organizację emisji obligacji.

Automatyzacja obsługi klientów

W 2016 roku kontynuowaliśmy działania prowadzące do automatyzacji i optymalizacji procesów kredytowych. Działania te przynoszą wymierne korzyści. Wyrazem tego jest m.in. systematyczny wzrost udziału elektronicznych wniosków kredytowych. Składają je nowi klienci przez aplikację ING Direct Business Credit i klienci już obsługiwani przez ING Business. Na koniec 2016 roku udział ten wyniósł 90,3 proc.

Bartosz Traczyk

Wszystkie nowe rozwiązania dla firm projektujemy z myślą o ludziach – użytkownikach, których oczekiwania kształtowane są przez prywatne doświadczenia z technologią. Wspierając ludzi, ułatwiamy im prowadzenie biznesu.

Bartosz Traczyk
Dyrektor E-commerce i Usługi dla Biznesu
Pion Klientów Korporacyjnych

Aby ułatwić klientom współpracę z bankiem, wprowadziliśmy możliwość elektronicznego rozliczania warunków wynikających z podpisanych z bankiem umów kredytowych (np. przesyłanie nowych polis, czy dostarczanie danych finansowych i księgowych). Klient może dokumenty wcześniej sfotografować swoim telefonem i przekazać nam przez aplikację PhotoDoc.

Klient może wyświetlić wszystkie umowy kredytowe i dokumentację związaną z ustnowieniem zabezpieczeń w archiwum dokumentacji. Jest ono dostępne w ING Business.

Skracamy również czas ocekiwania na decyzję kredytową. Po wprowadzeniu kolejnych nowych rozwiązań wzrósł udział decyzji kredytowych podjętych w uproszczonej, szybszej ścieżce kredytowej (tzw. Fast Track) – z 49 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku do 61 proc. w IV kwartale. Nasz bank jest liderem w liczbie wydawanych promes oraz kredytów na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Jest to możliwe dzięki szybkiemu procesowi oceny wniosków o kredyt, a także dzięki mniejszemu ryzyku projektów, na które nasi klienci pozyskują fundusze unijne.

Wsparcie innowacyjności


W latach 2015 i 2016 odbyły się dwa nabory wniosków w działaniu „Kredyt na innowacje technologiczne”. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznawał dotacje dla firm, które wdrażają innowacje technologiczne, aby wytworzyć nowe lub znacznie ulepszone produkty.


W zgłoszonych projektach inwestycyjnych musi występować zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, którą określa art. 8 rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013. Oznacza to, że kredyty są przeznaczane na projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Ponadto wśród preferowanych wniosków były takie, w wyniku których powstają produkty o wydłużonym cyklu życia przez opłacalną naprawę czy wielokrotne użycie, technologie bezodpadowe, minimalizujące zużycie energii lub surowców, a także produkty, które po zużyciu mogą być ponownie przetwarzane.


Wśród banków współpracujących z BGK, ING Bank Śląski był zdecydowanym liderem zarówno pod względem liczby złożonych wniosków, wolumenu inwestycji, jak i wartości wnioskowanych dotacji. Za pośrednictwem naszego banku zostało złożonych 128 wniosków (z 947 ogółem), z których 57 uzyskało promesę premii technologicznej (z 371 ogółem) o łącznej wartości ponad 230 milionów złotych.

Aby zminimalizować wymogi dokumentowe stawiane przed klientem, kontynuujemy prace nad zdalnym pozyskiwaniem danych o klientach z oficjalnie dostępnych źródeł zewnętrznych. W ten sposób komunikujemy się już z KRS i eKW.

W ramach nowatorskiego projektu Easy Lending budujemy nowy, zautomatyzowany proces kredytowy dla mniejszych kwot kredytów. Dążymy do tego, aby maksymalnie skrócić czas – od złożenia wniosku przez klienta do uruchomienia środków z kredytu. W procesie wykorzystujemy nowy sposób oceny zdolności kredytowej. Sprawdzamy szereg kryteriów behawioralnych, sprawdzamy historię klienta w BIK-u i automatyzujemy większość czynności procesowych. W 2016 roku realizowaliśmy pilotaż pierwszej części projektu – proces prescoringu. W ramach tego procesu udzieliliśmy ponad 550 kredytów o łącznej wartości ok. 80 mln zł.

Współpracujemy z klientami z wielu sektorów i branż gospodarki. Aby lepiej rozumieć potrzeby tak zróżnicowanej grupy klientów, wprowadziliśmy specjalizację sektorową. Wyspecjalizowane zespoły wspierają firmy w finansowaniu ich inwestycji i przedsięwzięć. W przypadku wybranych sektorów i specjalistycznych produktów możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia zespołów sektorowych Grupy Kapitałowej ING poza Polską.

Niebankowy portfel klientów korporacyjnych

Podejście skonsolidowane

w mln PLN
Nr Branża gospodarki zaangażowanie na 31.12.2016 proc.
1 Obsługa nieruchomości 7,060 14,8 proc.
2 Handel hurtowy 6,766 14,2 proc.
3 Administracja publiczna i obrona narodowa 3,372 7,1 proc.
4 Pośrednictwo finansowe 2,941 6,2 proc.
5 Produkcja artykułów spożywczych i napojów 2,749 5,8 proc.
6 Handel detaliczny 2,271 4,8 proc.
7 Przemysł energetyczny 1,865 3,9 proc.
8 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 1,711 3,6 proc.
9 Transport lądowy i rurociągami 1,700 3,6 proc.
10 Produkcja metalowych wyrobów gotowych 1,390 2,9 proc.
11 Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów 1,364 2,9 proc.
12 Budownictwo 1,280 2,7 proc.
13 Przemysł gumowy 1,278 2,7 proc.
14 Przemysł drzewny i papierniczy 1,168 2,4 proc.
15 Poczta i telekomunikacja 1,077 2,3 proc.
16 Wynajem sprzętu 941 2,0 proc.
17 Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych 775 1,6 proc.
18 Sprzedaż, naprawa i obsługa pojazdów mechanicznych 740 1,5 proc.
19 Przemysł maszynowy 679 1,4 proc.
20 Pozostałe 6,679 14,0 proc.
  Suma końcowa 47,807 100,0 proc.
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top