Jak tworzymy wartość

Nasi interesariusze oczekują od nas informowania nie tylko o wynikach, ale także o perspektywach rozwoju. Strategia, sposób jej realizacji (86 proc.) oraz możliwości i plany rozwoju ING (82 proc.) to najważniejsze spośród dziewięciu tematów wskazanych w przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniu analityków giełdowych i inwestorów ING.

Rozumiemy to oczekiwanie. Uważna analiza otoczenia makroekonomicznego oraz społecznego w krótkim i średnim terminie pozwala nam na podejmowanie trafnych biznesowo decyzji. W każdym przypadku dążymy do takich rozwiązań, które będą maksymalnie korzystne zarówno dla klientów banku, jak i jego akcjonariuszy. Nasze analizy i prognozy są również wykorzystywane w szerszym kontekście – przy tworzeniu strategii biznesowej banku. Uważnie wsłuchujemy się w głos szerokiego grona interesariuszy. Tematy, które są dla nich najbardziej istotne, tworzą podwaliny naszej strategii społecznej odpowiedzialności.

Naszą rolę w tworzeniu wartości dla otoczenia postrzegamy szeroko. Wykraczamy poza użyteczność związaną z oferowaniem produktów i usług bankowych. Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności. Rezultaty naszych działań przekładają się na unikalne doświadczenie klienta, jego bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. W przypadku naszych akcjonariuszy koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych. Dbamy przy tym o trwały, pozytywny wkład w otoczenie gospodarcze i społeczne.

Rynek obecnie i w przyszłości

Więcej

Model tworzenia wartości

Więcej

Strategia biznesowa ING Banku Śląskiego

Więcej

Strategia zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego

Więcej

Realizacja założeń Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ING Banku Śląskiego S.A. w latach 2015- 2016

Więcej
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top