Realizacja założeń Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ING Banku Śląskiego S.A. w latach 2015- 2016

Nasze cele strategiczne w obszarze: Rynek

Jesteśmy blisko klienta i rozumiemy jego potrzeby

Działania na lata 2012–2015

Przeprowadzanie cyklicznych badań satysfakcji klienta we wszystkich segmentach

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Wynik badania satysfakcji firm i samorządów wynosił 75 proc W segmencie bankowości korporacyjnej nasi klienci w ciągu ostatnich dwóch kwartałów ocenili proces otwarcia konta średnio na 8,2. 75 proc. klientów korporacyjnych bardzo wysoko oceniło współpracę z nami (oceny 8-10 w skali dziesięciostopniowej)
W segmencie detalicznym badano zadowolenie w skali 0-10 m.in. z otwarcia rachunku osobistego (8,94), uruchomienia pożyczki gotówkowej (9,35), reklamacji (7,72) W segmencie detalicznym badaliśmy zadowolenie w skali 0-10, m.in. w kategoriach: otwarcie rachunku osobistego (8,88), reklamacje (7,74), pożyczka gotówkowa (9,40) W segmencie detalicznym badaliśmy zadowolenie w skali 0-10, m.in. w kategoriach: otwarcie rachunku osobistego (8,63); reklamacje (7,41), pożyczka gotówkowa (9,39), bankowość mobilna (8,90), jakość w oddziale (8,91)

Wdrażanie nowych narzędzi umożliwiających obustronną komunikację z klientem

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Ponad 800 naszych komunikatów i dokumentów napisaliśmy według zasad Po prostu. Na koniec 2016 r. mieliśmy łącznie 327 osób przeszkolonych w zakresie prostego języka

Jesteśmy w branżowej czołówce w tworzeniu produktów innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb klientów

Działania na lata 2012–2015

Wdrożenie i rozwój innowacyjnych produktów i narzędzi dla klientów detalicznych i korporacyjnych

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Rozwój bankowości internetowej: dla klientów detalicznych (zapisywanie paragonów, rozliczanie rachunków, mobilne płatności zbliżeniowe NFC) i dla firm (podpisywanie umów na odległość, e-rachunek zastrzeżony, informacyjna wycena dla opcji walutowych i strategii opcyjnych) Uruchomiliśmy ING Business
Zarządzanie gotówką dla firm: wpłatomat, skarbiec nocny, wrzutnia light, mini wpłatomat Uruchomiliśmy 14 wpłatomatów mini i dwa wpłatomaty mikro. W kraju działa również 15 opłatomatów. Obecnie nasz bank ma 136 wrzutni elektronicznych w całym kraju. Zainstalowaliśmy również 42 wrzutnie light – uproszczone wersje wrzutni elektronicznych zaczęliśmy instalować bezpośrednio w siedzibach firm

Stałe zwiększanie dostępności produktów we wszystkich kanałach sprzedaży

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Usługa zarządzania kartami służbowymi W ok. 270 oddziałach klienci mogą nawiązać wideopołączenie z doradcą
Strona internetowa banku w technologii RWD Udostępniamy stronę internetową banku w technologii RWD

Tworzymy nowe standardy w zakresie etyki i transparentności w komunikacji, sprzedaży oraz w relacjach z dostawcami

Działania na lata 2012–2015

Utrzymanie się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie – Respect Index

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Pomyślna weryfikacja w VIII edycji Respect Index Pomyślna weryfikacja w IX edycji Respect Index Pomyślna weryfikacja w X edycji Respect Index

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zasad etycznych obowiązujących w banku wobec wszystkich pracowników

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Szkolenia dot. ryzyka braku zgodności i etyki zawodowej (96 proc. pracowników), działań zgodnych z prawem, ale szkodliwych (96 proc.), odpowiedzialności osobistej (90 proc.) Odsetek przeszkolonych pracowników:
Compliance – 99 proc.
Przeciwdziałanie oszustwom – 93 proc

Zorganizowaliśmy konferencję HR dla Biznesu – Akademia Umiejętności. Poświęciliśmy ją Pomarańczowemu Kodowi. Wzięło w niej udział 200 menedżerów
Odsetek przeszkolonych pracowników:
Compliance – 98 proc.
Przeciwdziałanie oszustwom – 94 proc.

Przeprowadzanie audytów u dostawców strategicznych w zakresie wykonywanych umów

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Przeprowadzono 28 audytów u dostawców, w zakresie wykonywanych umów Przeprowadziliśmy 22 audyty u dostawców, w zakresie wykonywanych umów Przeprowadziliśmy 29 audytów u dostawców, w zakresie wykonywanych umów

Nasze cele strategiczne w obszarze: Miejsce pracy

Tworzymy przyjazne i elastyczne środowisko pracy, stymulujące do współpracy i kreatywności, nastawione na dialog

Systematyczne komunikowanie pracownikom strategii, celów, planów i bieżących projektów realizowanych przez bank

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Pracownicy są informowani o strategicznych kwestiach poprzez spotkania z kierownictwem, gazetę wewnętrzną oraz aktualności intranetowe. Informujemy pracowników o strategicznych kwestiach. Robi to kierownictwo bezpośrednio na spotkaniach. Informacje te przekazujemy również przez naszą wewnętrzną gazetę oraz aktualności w intranecie Informujemy pracowników o strategicznych kwestiach. Robi to kierownictwo bezpośrednio na spotkaniach. Informacje te przekazujemy również przez naszą wewnętrzną gazetę oraz aktualności w intranecie

Utrzymanie wskaźnika trwałego zaangażowania pracowników na poziomie powyżej 70 proc.

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Wynik trwałego zaangażowania w badaniu opinii pracowników wyniósł 84 proc. W badaniu opinii pracowników trwałe zaangażowanie wyniosło 85 proc.

Wdrożenie Strategii Zarządzania Wiekiem i Różnorodnością

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
W 2013 roku Zarząd banku zatwierdził Strategię Zarządzania Wiekiem i Różnorodnością Funkcjonuje u nas Strategia Zarządzania Wiekiem i Różnorodnością – na bieżąco ją weryfikujemy

Nasi pracownicy mają poczucie spełnienia zawodowego oraz możliwość rozwoju

Działania na lata 2012–2015

Budowanie wśród pracowników kultury dialogu i udzielania informacji zwrotnej

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Konferencja podsumowująca 2-letni program rozwojowy (200 menedżerów) Wdrożyliśmy nowy system oceny – Step Up. Polega on na zmianie systemu rozmów rocznych na:
- bardziej intuicyjne,
- powiązane z wartościami i indywidualnymi wynikami pracownika

Utrzymanie liczby pracowników korzystających ze staży pracowniczych i innych narzędzi rozwojowych na poziomie powyżej 200

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
W różnorodnych formach staży wzięło udział 213 pracowników W różnorodnych formach staży wzięło udział 180 pracowników. W różnorodnych formach staży wzięło udział 211 pracowników

Budujemy wizerunek pożądanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy

Działania na lata 2012–2015

Kontynuacja programów skierowanych do studentów i absolwentów: Praktyka z Lwem i Program Ambasadorski

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
W Praktyce z Lwem uczestniczyło 55 studentów W Praktyce z Lwem uczestniczyło 51 studentów w całym kraju
W Programie Ambasadorskim uczestniczyło 10 studentów z 10 uczelni Poszerzyliśmy ostatnią edycję Programu Ambasadorskiego o współpracę z mentorami. Dzięki nim nasi ambasadorzy zyskali wiedzę o naszej organizacji bezpośrednio od pracowników
Inne programy skierowane do studentów i absolwentów: ChallengingIT, ING International Talent Programme, Corporate Readiness Certificate Kontynuowaliśmy programy:
- ChallengING – w ramach dwóch ścieżek programu w 2016 zatrudniliśmy 11 uczestników, którzy pracują według metodologii Agile,
- ING International Talent Programme

Utrzymanie certyfikatu Top Employers

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
ING Bank Śląski uzyskał po raz piąty z rzędu certyfikat Top Employers, a po raz drugi zajął 1. miejsce w branży w rankingu Antal International „Najbardziej pożądany pracodawca w opinii specjalistów i menedżerów” Po raz ósmy zostaliśmy docenieni jako najlepszy pracodawca. Top Employers Institute przyznał nam znak Top Employer. Nasz bank otrzymał również tytuł Top Employer Europe

Nasze cele strategiczne w obszarze: Społeczenstwo

Wspieramy edukację finansową naszych klientów

Działania na lata 2012–2015

Wspieranie klientów indywidualnych w zarządzaniu osobistymi finansami

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Kampania Dopnij swego, z aplikacją do nauki oszczędzania Program 21 dni, serwisy (Przygody sprytnego Alberta, Zafinansowani.pl), poradniki kredytowe na www.ingbank.pl Zastąpiliśmy forum i bloga Zafinansowani Społecznością ING W grudniu 2016 roku na naszej Społeczności ING było zarejestrowanych ponad 4 tys. użytkowników. Zostawili oni łącznie ponad 7 tys. wpisów
Aplikacje w bankowości internetowej: Smart Saver (118 tys. użytkowników), Dream Saver (13 tys. użytkowników) Mieliśmy 215 457 aktywnych kont Smart Saver. Nasi klienci zgromadzili na nich 74 204 023 zł (luty 2017)

Tworzenie platformy wymiany wiedzy na temat mechanizmów rynkowych dla klientów korporacyjnych

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
35 spotkań edukacyjnych dla klientów korporacyjnych Ok. 850 Małych Przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach z Jakubem Bączkiem w 2015 i 2016 r. (łącznie odbyło się 7 spotkań)
Platforma Aleo (38,5 tys. użytkowników) Mieliśmy 650 użytkowników platformy transakcyjnej Aleo

Poszukujemy i wprowadzamy udogodnienia dla klientów z grup defaworyzowanych

Działania na lata 2012–2015

Monitorowanie ograniczeń dostępu do placówek bankowych i sukcesywne eliminowanie barier architektonicznych

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Pilot obsługi osób niesłyszących przy pomocy tłumacza online (2 placówki, w 2015 roku - 20) Mamy:
- 303 oddziały bez barier architektonicznych,
- elektronicznego tłumacza języka migowego w oddziałach

Modernizacja placówek bankowych z uwzględnieniem potrzeb różnych grup klientów, w tym dzieci i osób niepełnosprawnych na poziomie 15 placówek rocznie

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Modernizacja 51 oddziałów, łącznie 312 placówek jest pozbawionych barier architektonicznych Mamy:
- 303 oddziały bez barier architektonicznych,
- elektronicznego tłumacza języka migowego w oddziałach
W 41 placówkach funkcjonują słupy multimedialne, w 193 są multimedialne kąciki dla dzieci (w pozostałych oddziałach funkcjonują tradycyjne kąciki) oraz pokoje spotkań dla osób niepełnosprawnych Stworzyliśmy 239 multimedialnych kącików dla dzieci Stworzyliśmy 250 multimedialnych kącików dla dzieci

Nasze cele strategiczne w obszarze: Środowisko

Działania na lata 2012–2015

Utrzymanie Systemu Zarządzania Środowiskowego według międzynarodowej normy zarządzania ISO 14001

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Recertyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg międzynarodowej normy zarządzania ISO 14001 Recertyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego według międzynarodowej normy zarządzania ISO 14001 Na początku 2016 roku nasz bank wraz z innymi spółkami Grupy ING przystąpił do Environmental Programme, a w maju przyjął Deklarację środowiskową ING. Dokument obliguje nas do działań, które zminimalizują nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne

Kompleksowy przegląd, nowelizacja i rozwój Polityki Ryzyka Społecznego i Środowiskowego (Polityki ESR)

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Ciągła realizacja zasad Polityki ESR: uwzględnianie kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych w procesie oceny ryzyka klienta i transakcji oraz w podejmowanych decyzjach kredytowych Wciąż realizujemy Politykę ESR. W procesie oceny ryzyka klienta i transakcji oraz w podejmowanych decyzjach kredytowych uwzględniamy kwestie etyczne, społeczne i środowiskowe

Zwiększenie udziału papieru certyfikowanego w ogólnych zakupach papieru do poziomu 100 proc.

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Wdrożenie druku podążającego (wydruk dopiero po przyłożeniu do drukarki karty identyfikacyjnej) Pracownicy centrali w Warszawie i Katowicach korzystają z systemu tzw. wydruku podążającego (dokument drukuje się dopiero po przyłożeniu karty identyfikacyjnej). W efekcie w 2015 roku oszczędziliśmy ponad 475 tys. kartek papieru w formacie A4 Gdy wdrożyliśmy wydruk podążający w budynkach centrali, system wprowadziliśmy w kolejnych jednostkach naszego banku. W efekcie w 2016 roku oszczędziliśmy ponad milion kartek papieru w formacie A4
Działania na lata 2012–2015

Stworzenie planu komunikacji w zakresie ochrony środowiska i angażowanie pracowników w działania ekologiczne

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Przeprowadzenie akcji ekologicznych dla pracowników: Dzień Ziemi (225 osób), Godzina dla Ziemi, Oszczędzamy papier (149 osób), Oddaj telefon (zebrano 212 telefonów i 70 ładowarek) Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne dla pracowników
• Światowy Dzień Wody (533 osoby)
• Dzień Ochrony Środowiska (179 osób)
• Konkurs Ekoodpowiedzialni
W 2016 roku wprowadziliśmy Kulturę OFFową – projekt wspierający działania związane z Environmental Programme. W ten sposób zachęcamy naszych pracowników do aktywnego udziału w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią biurową

Wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych w miejscu pracy podnoszących wrażliwość ekologiczną pracowników

Progres w 2014 Progres w 2015 Progres w 2016
Certyfikat Zielone Biuro dla budynku centrali w Warszawie Certyfikat „Zielone biuro” dla budynków centrali w Katowicach Recertyfikacja „Zielonego biura” dla budynku centrali w Warszawie
Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o pojemniki na baterie w centrali w Katowicach i w Warszawie Dodatkowa segregacja wytwarzanych odpadów w podziale na: papier, szkło, plastik, metal, baterie. Segregujemy w centrali w Katowicach i Warszawie. We wszystkich naszych placówkach – oprócz obowiązkowej segregacji odpadów – zbieramy i utylizujemy też papier i makulaturę
Zastąpienie rozwiązań papierowych elektronicznymi: e-prasa, elektroniczne bilety PKP, aplikacja do rejestrowania i rozliczania podróży służbowych Wprowadziliśmy kolejne rozwiązania przyjazne dla środowiska, np. e-Kancelarię. Dzięki niej 97% dawnej korespondencji papierowej przekazywane jest obecnie w formie elektronicznej W grudniu 2016 roku w centrali wycofaliśmy papierową wersję wewnętrznego dwumiesięcznika „Baśka”. Ograniczyliśmy również nakład papierowy Baśki dla pracowników sieci detalicznej i korporacyjnej – o 70 proc. Ponadto zmniejszyliśmy ilość prasy codziennej prenumerowanej w wersji papierowej, którą pracownicy mogą zamówić na 2017 rok. Zastąpiliśmy ją wersjami elektronicznymi
Montaż 150 nowych stojaków na rowery przed 39 oddziałami oraz udostępnienie pracownikom 20 rowerów (po 5 odpowiednio w Katowicach, Warszawie, Szczecinie i Łodzi) W 2015 roku zamontowaliśmy 179 nowych stojaków na rowery w 55 miejscach oraz udostępniliśmy pracownikom 38 pomarańczowych rowerów w 10 miejscach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Gliwicach i Wrocławiu W 2016 roku zamontowaliśmy 162 nowe stojaki na rowery w 53 miejscach oraz udostępniliśmy pracownikom kolejne pomarańczowe rowery. Od początku trwania akcji mamy już 501 stojaków w 145 miejscach oraz 60 rowerów w 12 biurach regionu i centralach w Katowicach i Warszawie
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top