O raporcie

Z przyjemnością prezentujemy pierwszy zintegrowany raport ING Banku Śląskiego obejmujący lata 2015-2016.

  • sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju zostało przygotowane na podstawie wytycznych GRI G4 zgodnie z podstawową opcją
  • wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego International Integrated Reporting Council (IIRC).

Raport jest także spójny z globalnym Raportem Rocznym Grupy ING.

Raport prezentuje działalność Grupy ING Banku Śląskiego S.A. od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku chyba, że w treści wskazujemy inny okres. Zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe dotyczą Grupy ING Banku Śląskiego S.A. W raportowanym okresie nie było znaczących zmian w rozmiarze, strukturze, formie własności czy łańcuchu dostaw naszego banku. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu.

W raporcie zamieściliśmy istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw ING Banku Śląskiego. Zaprezentowaliśmy je, uwzględniając ekonomiczny, społeczny i środowiskowy kontekst. Prezentujemy także nasze rozumienie biznesowej odpowiedzialności oraz to, jaki mamy wpływ na otoczenie – teraz i w przyszłości. Wierzymy, że nasz raport zintegrowany objaśnia sposób, w jaki pozafinansowe aspekty naszej działalności wpływają na naszą zdolność do tworzenia i podtrzymywania wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

iza Rokicka

Chociaż inwestorzy i analitycy nadal głównie interesują się wynikami finansowanymi, dostrzegamy rosnącą liczbę pytań wykraczających poza przysłowiowe wykresy i tabelki. Odpowiedzią na nie jest właśnie raport zintegrowany.

Iza Rokicka
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Raport zintegrowany zastępuje raporty CSR ING Banku Śląskiego, które ukazywały się do tej pory co dwa lata. Poprzedni – obejmujący lata 2013-2014 – przygotowaliśmy według wytycznych GRI G4. Przedstawiał nasz odpowiedzialny model zarządzania oraz jego wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Jak powstawał raport zintegrowany

Więcej

Indeks treści GRI

Więcej

Słownik pojęć

Więcej
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top