Kultura innowacji i kompetentni pracownicy

Chcemy, aby nasi pracownicy potrafili patrzeć na pracę banku z perspektywy klientów. Zmieniamy sposób myślenia pracowników, inspirujemy do eksperymentowania i elastycznie podchodzimy do funkcjonowania naszej organizacji.

Agile

Pracownicy kolejnych obszarów banku przechodzą na nowy system pracy – Agile. Dzięki pracy w Agile będziemy się szybciej uczyć, reagować i dynamicznie odpowiadać na nowe potrzeby klientów.

Co Agile daje organizacji?

 • Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i rynku
 • Wzmocnienie odpowiedzialności zespołów za wykonanie danego zadania - od początku do końca. Większa przestrzeń do działania i silniejsza współpraca pomiędzy różnymi obszarami
 • Samoorganizujące się zespoły - bardziej zmotywowane i dzialające z pasją

Akcelerator ING

Jednym z kluczowych projektów wspierających wdrażanie metodologii PACE jest Akcelerator ING. W ramach programu rozwijamy nowatorskie pomysły, kreujemy produkty i usługi, które chętnie kupią nasi klienci.

W praktyce akcelerator to małe, samoorganizujące się zespoły. Pracownicy różnych pionów banku, którzy je tworzą, są oddelegowani tylko do pracy w programie. Dlatego mogą się na 100 proc. w niego zaangażować. Akceleratorem nazywamy też wyjątkowe miejsce, w którym pracują podobnie jak start-upy. Z tą różnicą, że nie są sami! Wspierają ich między innymi coachowie PACE oraz zewnętrzni eksperci. Na każdym etapie pracy rozmawiają też z klientami. Po to, aby zweryfikować swoje założenia i poznać problemy klienta, a na etapie testowania prototypu zobaczyć co działa, a co należy poprawić. Każdy z czterech zespołów pracuje nad innym wyzwaniem, ale cel jest podobny – stworzyć taki produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów i rozwiązywał ich realne problemy.

akcelerator

Rozwój pracowników

Pomagamy odkryć i ukierunkować potencjał naszych pracowników. Dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy w świadomym wyborze ścieżki kariery.

Podstawowym narzędziem, które wspiera pracowników w rozwoju są rozmowy roczne. To szczególny rodzaj spotkania pracownika z przełożonym. W trakcie tej rozmowy tworzymy plany rozwojowe na nadchodzący rok, ustalamy nowe priorytety, rozliczamy zadania. Rozmawiamy też o aspiracjach oraz wyzwaniach. Ważna jest tu informacja zwrotna i jej wzajemność – tak aby usłyszał ją zarówno pracownik, jak i przełożony.

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych

 • 2015 – 99 proc.
 • 2016 – 98 proc.

Wdrożony w 2017 roku nowy model oceny – Step Up − łączy wartości, wspiera zaangażowanie i zapewnia partnerstwo. Chcemy, aby nasi pracownicy odkrywali swój potencjał, realizowali swoje ambicje i mieli poczucie pełnego wsparcia. To podejście, w którym stawiamy na dialog i motywowanie pracownika. Nowe podejście zakłada zmianę systemu rozmów rocznych na bardziej intuicyjne, powiązane z wartościami i indywidualnymi wynikami pracownika.

Szkolenia menedżerskie

W 2016 roku uruchomiliśmy kompleksowy program dla TOP menedżerów Great Leaders Program. Jest on ukierunkowany na rozwój inteligencji przywódczej i zrównoważone przywództwo. Osoby, którE pełnią funkcję kierowniczą, mogą też korzystać z Pierwszej Klasy Zarządzania. To trwający dwa lata program, który wspiera pracowników w nowej roli. Jest on również przeznaczony dla osób z potencjałem menedżerskim.

W 2015 roku zorganizowaliśmy konferencję HR dla Biznesu – Akademię Umiejętności, poświęconą Pomarańczowemu Kodowi. Wzięło w niej udział 200 menedżerów.

E-learning i narzędzia multimedialne

Zależy nam, by pracownicy mieli łatwy dostęp do różnorodnych, odpowiadających ich potrzebom materiałów szkoleniowych. Kształcenie we własnym zakresie to często pierwszy krok do podjęcia ważnych decyzji dotyczących własnej kariery. Dlatego udostępniliśmy szeroką ofertę szkoleń e-learningowych. Dzięki nim pracownicy mają stały dostęp do informacji o obowiązujących przepisach i zasadach, np. z zakresu compliance, lub o dobrych praktykach zalecanych w codziennej pracy.

Inną metodą samodoskonalenia są multimedialne źródła informacji zawierające tzw. pigułki wiedzy, czyli np. prezentacje, filmy i felietony. W latach 2015–2016 dostępne były materiały między innymi z udzielania informacji zwrotnej, prezentacji i psychologii sprzedaży.

 • 32 godziny szkoleniowe przypadające na pracownika
 • Średnio 15 działań rozwojowych na pracownika
 • 99,95 proc. pracowników wzięło udział w przynajmniej jednym szkoleniu (stacjonarnym lub elearningowym) w ciągu roku.

Inspirujące spotkania

Cennym źródłem motywacji do rozwoju, szczególnie tzw. miękkich umiejętności, jest kontakt z inspirującymi osobowościami. Organizując wykłady ze specjalistami − pasjonatami w swoim zawodzie − staramy się dostarczać pracownikom takich inspiracji. W 2015 i 2016 roku podejmowaliśmy tematy związane z zarządzaniem różnorodnością, podejmowaniem decyzji, neuronauką i osiąganiem sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Naszymi gośćmi byli m.in. Tomasz Michniewicz, Paweł Motyl, Marcin Prokop i Dorota Wellmann, Janusz Czapiński, ks. Jacek Stryczek, Jakub B. Bączek i prof. Rafał Ohme.

Staże dla pracowników

Sprawdzonym sposobem na rozwój zawodowy jest staż wewnętrzny. W jego ramach pracownik zdobywa doświadczenie zawodowe w innej jednostce organizacyjnej banku, w kraju lub za granicą. Staż rozwojowy trwa od jednego do trzech miesięcy. Takie rozwiązanie umożliwia poznanie specyfiki pracy w danym miejscu, ale przede wszystkim jest okazją do zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych.

Udział w stażach wewnętrznych
Rok Staże i mini staże
2015 180
2016 211

Obok staży wewnętrznych możemy rozwijać się w zagranicznych oddziałach Grupy ING. W 2015 roku 40 naszych pracowników skorzystało z tej możliwości rozwoju. Rok później za granicę wyjechało 45 osób.

Ania Waśniowska

Staże to niezwykła okazja, aby realizować nowe zadania i poszerzać kompetencje. Dla mnie ważne są także emocje i relacje dlatego podczas siedmiu miesięcy spędzonych w Holandii chciałam bliżej poznać jej mieszkańców – ich mentalność i kulturę – i tak się stało!

Ania Waśniowska
Ekspert ds. Komunikacji
Warszawa

Przeważają wyjazdy na okres do 6 miesięcy. Dzięki nim pracownicy mogą rozwijać wiedzę i kompetencje w środowisku międzynarodowym.

Liczba pracowników przybywających w zagranicznych placówkach (okres pobytu) 2015 2016
do roku 26 26
powyżej roku 14 19

Najwięcej pracowników wyjeżdża do siedziby głównej ING w Holandii. Inne najczęstsze kierunki to Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Luksemburg i Włochy.

Kraj Udział procentowy w liczbie oddelegowań
Holandia 50,0
Niemcy 11,0
Anglia 6,0
Belgia 4,5
Hiszpania 4,5
Luksemburg 4,5
Włochy 4,5
Szwajcaria 3,0
Francja 3,0
Turcja 3,0
Francja 1,5
Tajlandia 1,5
Czechy 1,5
Węgry 1,5

Około 40 proc. oddelegowań w latach 2015-2016 stanowiły wyjazdy na okres od roku do 3 lat. Przemieszczanie pracowników o odpowiedniej wiedzy i kompetencjach pomiędzy spółkami Grupy ING ma bardzo duże znaczenie. Korzyści odnoszą obydwie strony. Najczęściej dzielimy się wiedzą z obszaru bankowości detalicznej, ryzyka, klientów strategicznych, rynków finansowych, IT, finansów oraz usług.

Obszar banku Udział procentowy
Detal 13%
Ryzyko (zarządzanie ryzykiem) 13%
Program IITP ( ING International Talent Programme) 9%
Strategiczni 9%
FM (Financial Markets) 7%
HR (Human Resources) 6%
IT 6%
Finanse 4%
Usługi 4%
Pozostałe 28%

Programy dla studentów i absolwentów

Zachęcamy studentów do współpracy z nami w ramach programów stażowych i dzięki różnym inicjatywom. Takie rozwiązanie pozwala poznać swojego przyszłego pracodawcę. Oferujemy wiele ścieżek rozwoju w różnorodnych programach stażowych:

 • Program stażowy ChallengING − roczny program rozwoju dla osób, które widzą swoją przyszłość zawodową w obszarze IT, customer intelligence, Big Data. W ramach dwóch ścieżek programu w 2016 zatrudniliśmy 11 uczestników, którzy pracują według metodologii Agile.
 • ING International Talent Programme − który realizujemy na 5 ścieżkach biznesowych (ryzyko, IT, bankowość Detaliczna i korporacyjna, finanse). Międzynarodowy program talentowy daje uczestnikom możliwość udziału w ważnych projektach, licznych działaniach rozwojowych oraz stażach zagranicznych.
 • Praktyka z Lwem − program skierowany do studentów z różnych kierunków i specjalności, którzy wiążą swoją karierę zawodową z bankowością. W 2016 roku w praktykach uczestniczyło 51 studentów w całym kraju.

Innovation Bootcamp

W banku korzystamy również z globalnych projektów ING. Przykładem może być konkurs Innovation Bootcamp – coroczny globalny program ING służący tworzeniu nowych pomysłów.

Innovation Bootcamp

 • Pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły, które odpowiadają na aktualne wyzwania ING, a później je realizować.
 • Trwa 6-7 miesięcy.
 • Na koniec każdego etapu wybierane są najlepsze pomysły, które przechodzą do kolejnego.
 • Rozstrzygnięciem konkursu jest finałowy event, podczas którego finaliści walczą o uzyskanie finansowania dla swojego pomysłu i jego dalszego rozwoju w ramach jednego z akceleratorów ING.

Czwarta edycja Innovation Bootcamp rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku. Polska zgłosiła 119 pomysłów i znalazła się pod tym względem na trzecim miejscu − zaraz za Belgią i Holandią.

Think Forward Simulations

Dzięki przynależności do globalnej organizacji w latach 2015-2016 przedstawiciele naszego zarządu oraz najwyższej kadry zarządzającej brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę ING Think Forward Simulations. Program koncentruje się na sześciu tematach, które zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia wdrożenia Strategii Think Forward. W 2016 roku rozpoczęliśmy też budowę − wspólnie z Grupą ING − programu grupowego dla menedżerów, którego główna tematyka dotyczy przywództwa i implementacji strategii ING w działania biznesowe.

IT Tech Day

W latach 2013- 2016 organizowaliśmy również IT TECH DAY – cykle spotkań pracowników IT z przedstawicielami jednostek biznesowych poświęconych nowym technologiom IT. Podczas tych spotkań można było dowiedzieć się, jakie usprawnienia wprowadzamy oraz jakie trendy panują na rynku IT. W 2016 roku dużą część spotkania poświęciliśmy na prezentację rozwiązań beyond banking. Eksperci IT przedstawili sposoby przewidywania zachowań klientów i kategoryzacji usług.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top