Kim są nasi pracownicy

Markę ING Banku Śląskiego każdego dnia tworzy ponad osiem tysięcy osób. Zatrudniamy nie tylko finansistów. W naszej nowoczesnej strukturze organizacyjnej jest miejsce dla różnych zawodów oraz dla pracowników o różnych zainteresowaniach i pasjach. Jednak wspólne działania pozostają: zaangażowanie w wykonywaną pracę, dążenie do rozwoju oraz innowacyjność. W naszym banku 70 proc. wszystkich pracowników stanowią kobiety. Większość w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Panie obejmują 52 proc. stanowisk kierowniczych.

Liczba pracowników

Rok Kobieta Mężczyzna Razem
2016 5 693 2 409 8 102
2015 5 791 2 368 8 159
Rok Kobieta Mężczyzna Razem
2016 5 693 2 409 8 102
Czasowy 513 241 754
Nieokreślony 5 180 2 168 7 348
2015 5 791 2 368 8 159
Czasowy 522 242 764
Nieokreślony 5 269 2 126 7 395

Grupa wiekowa

Rok Kobieta Mężczyzna Razem
2016 4 915 2 156 8 102
1. poniżej 30 876 470 1 346
2. 30 – 50 4 039 1 686 5 725
3 powyżej 50 778 253 1 031
2015 4 942 2 110 8 159
1. poniżej 30 759 409 1 168
2. 30 – 50 4 183 1 701 5 884
3 powyżej 50 849 258 1 107
Rok Kobieta Mężczyzna Razem
2016 5 693 2 409 8 102
Kierownik 484 434 918
Pracownik 5 209 1 975 7 184
2015 5 791 2 368 8 159
Kierownik 504 435 939
Pracownik 5 287 1 933 7 220

Wymiar pracy

Rok Kobieta Mężczyzna Razem
2016 5 693 2 409 8 102
Cały etat 5 592 2 381 7 973
Część etatu 101 28 129
2015 5 791 2 368 8 159
Cały etat 5 702 2 334 8 036
Część etatu 89 34 123

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi (osoby przynależące do związków zawodowych)

2016 2015
6,15% 5,94%

Budowę atrakcyjnego miejsca pracy zaczynamy od podstaw. Naszym pracownikom oferujemy rynkowe, stabilne warunki zatrudnienia. Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla − w stosunku do płacy minimalnej – przedstawiamy poniżej.

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności

Rok Kategoria Bank
Kobieta Mężczyzna
2015 10 147% 151%
2016 10 140% 147%

Porównanie wynagrodzeń pracowników najniższego szczebla do rynku

Rok Kategoria Bank / Rynek
2015 10 103%
2016 10 104%

Wynagrodzenie zasadnicze w porównaniu do danych sektora bankowego

Obecnie ważnym aspektem dla banku są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. Zarząd postawił to zagadnienie jako jeden z priorytetów w celach na lata 2017-2019 w polityce zarządzania różnorodnością.

Solidne podstawy uzupełniamy atrakcyjnym pakietem świadczeń dodatkowych, takich jak:

 • dodatkowe dni urlopu specjalnego, z okazji urodzenia dziecka czy ślubu (w wymiarze większym, niż określony w przepisach państwowych),
 • dodatkowych 5 dni urlopu w roku dla rodziców dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • możliwość pracy z domu przynajmniej raz w miesiącu,
 • możliwość wykorzystania 8 godzin rocznie na działania wolontariackie,
 • opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny i ubezpieczenia grupowe,
 • wyższa niż wymagana prawem odprawa emerytalno-rentowa dla pracowników z długim stażem pracy.

Model kompetencji

Do każdego stanowiska zajmowanego w naszym banku przypisany jest unikalny profil kompetencyjny – dzięki temu każdy nasz pracownik wie, jakimi musi się wykazać umiejętnościami. Profile tworzą cztery kompetencje ogólnofirmowe (wspólne dla wszystkich pracowników) i trzy specjalistyczne lub menedżerskie − związane z danym stanowiskiem. Pracownik może sprawdzić profil dowolnego stanowiska w bankowym intranecie. Model ten funkcjonował w latach 2015-2016. Od 2017 roku wdrożyliśmy model Step Up, o którym więcej piszemy w podrozdziale "Rozwój pracowników”.

Model kompetencji

Kompetencje ogólnofirmowe

Kompetencje menedżerskie

Kompetencje specjalistyczne

 • zorientowanie na osiągnięcia
 • zorientowanie na klienta
 • budowanie relacji i współdziałanie
 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • poszukiwanie informacji i analiza
 • wywieranie wpływu
 • innowacyjność
 • działania projektowe
 • dokładność
 • umiejętności sprzedażowe

Każdą z kompetencji opisaliśmy na czterech poziomach w Podręczniku Kompetencji. Za pomocą zamieszczonych tam przykładów pracownicy mogli łatwo sprawdzić, w jakim stopniu spełniają oczekiwania zawarte w swoich profilach.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top