Bezpieczeństwo danych osobowych

Poza bezpieczeństwem informatycznym dbamy również o bezpieczeństwo fizyczne danych i informacji przechowywanych w banku. Nasz regulamin ściśle określa obecność osób postronnych w naszych biurach, zakłada wobec nich stałe towarzystwo pracowników banku i wyklucza m.in. podłączanie niezweryfikowanych urządzeń do naszej sieci teleinformatycznej. Regularnie testujemy nasze fizyczne zabezpieczenia, a wnioski z kontroli stają się dla nas inspiracją dla zmian. Przykładem mogą być nowoczesne punkty kontroli dostępu zainstalowane w budynkach centrali w Katowicach. Tak zwane „tuby” maksymalnie ograniczają osobom nieupoważnionym możliwość wtargnięcia do naszych biur. Dzięki temu wzrosło bezpieczeństwo w pracy i jeszcze lepiej chronimy nasze dane biznesowe.

W latach 2015-2016 nie stwierdziliśmy uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta.

Obok systemów informatycznych bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa naszego banku pełnią pracownicy. Regularnie odświeżamy ich wiedzę na temat zasad skutecznej ochrony danych finansowych i biznesowych. Wiemy, że tylko świadomi zagrożeń pracownicy będą mogli aktywnie rozpoznawać pułapki powszechnie używane przez hakerów i przestępców. Nasze szkolenia i programy uświadamiające są dostosowane do poziomu technicznego odbiorców, a ukierunkowane i skoncentrowane programy są najskuteczniejszym narzędziem długoterminowej obrony wobec prób wyłudzenia.

Baśka miesięcznik Skutecznym kanałem utrwalenia zasad bezpieczeństwa jest popularny wśród pracowników banku wewnętrzny miesięcznik „Baśka”. Publikujemy w nim wywiady z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, prezentujemy zagrożenia i przypominamy, jak się przed nimi chronić.

Wypracowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zapewniają skuteczną ochronę infrastruktury teleinformatycznej banku. Bezpieczeństwo korzystania z usług bankowych zależy także od naszych klientów, dlatego dzielimy się z nimi informacjami o potencjalnych zagrożeniach i rekomendujemy rozwiązania bezpieczeństwa na urządzeniach, przez które klienci korzystają z bankowości. Do dyspozycji każdego klienta naszego banku oddajemy zbiór zasad prawidłowego korzystania z bankowości on-line.

bezpieczne bankowanie

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznego bankowania naszym klientom poprzez strony internetowe:

Dbamy o klientów detalicznych, ale nie zapominamy również o bezpieczeństwie klientów biznesowych. W 2016 roku przygotowaliśmy pierwsze warsztaty z zakresu bezpieczeństwa e-bankowości dla klientów strategicznych – odbyły się one w styczniu 2017 roku. Wzięło w nich udział 80 gości z 42 spółek. Nasi eksperci zaprezentowali systemy bezpieczeństwa bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a także podzielili się doświadczeniami i wiedzą o tym, jak wykryć potencjalne niebezpieczeństwa. Przypomnieliśmy klientom, że na potrzeby ataków opartych na socjotechnice cyberprzestępcy gromadzą bardzo różne informacje, z pozoru zupełnie niezwiązane z przepływem środków. Bankowi specjaliści podkreślali, że choć zagrożenia takie jak phishing, vishing są już powszechnie znane, to ich formy przybierają nowe oblicza i stale ewoluują. Hakerzy zmuszają firmy do stałego monitoringu polityk bezpieczeństwa i aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego. W planach są kolejne warsztaty.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top