Bezpieczeństwo banku i klientów

Bezpieczeństwo klienta budujemy dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu ryzykami finansowymi. Kierujemy się m.in. wymogami prawnymi, rekomendacjami regulatorów oraz standardami Grupy ING. Kluczowym ryzykiem naszej działalności jest ryzyko kredytowe, na które przeznaczamy 83 proc. wymaganego kapitału regulacyjnego banku. Dzięki tym rozwiązaniom efektywnie wspieramy rozwój dochodowej działalności kredytowej − przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności. Wielkość strat kredytowych utrzymujemy na poziomie zgodnym z założonym tzw. apetytem na ryzyko lub poniżej tego poziomu. Dowodem na to jest fakt, że od wielu lat osiągamy niższy poziom wskaźnika kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL – non performing loans), niż ma to miejsce średnio w sektorze banków komercyjnych. Na 31 grudnia 2016 r. wskaźnik NPL wyniósł 2,61 proc. i był niższy niż w roku 2015 o 0,62 p.p.

W zakresie zarządzania pozostałymi ryzykami finansowymi stosujemy najlepsze standardy – rynkowe oraz Grupy ING.

Depozytom klientów zapewniamy bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i elektroniczne. Na bieżąco monitorujemy światowe trendy związane z cyberbezpieczeństwem. W ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym inwestujemy środki finansowe, aby wprowadzać innowacyjne rozwiązania technologiczne. Bezpiecznych zachowań uczymy też pracowników i klientów.

Bezpieczeństwo transakcji, powierzonych nam danych i depozytów – to główne wartości, które tworzymy dla klienta w obszarze Bezpieczeństwa

Zarządzanie kapitałem oraz polityka dywidendowa

Więcej

Zarządzanie ryzykiem

Więcej

Bezpieczeństwo transakcji i stabilność systemów IT

Więcej

Bezpieczeństwo danych osobowych

Więcej
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top